Тема 10. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ РОЗРАХУНКУ І СВОЄЧАСНОСТІ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 10.1.  Визначення акцизного збору, порядок обчислення і  сплати.

Питання 10.2. Перевірка правильності нарахування акцизного збору.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 10.