Тестові завдання до теми 10 (24 тести)

 

ТЕСТ 1. Хто є платником акцизного збору?

а)             особи, які виготовляють і реалізують підакцизні товари, ввозять імпортні підакцизні товари;

б)            підприємства та організації різних форм власності, які реалізують підакцизні товари;

в) суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються госпо­дарською діяльністю;

і) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 2. Суми акцизного збору зараховуються:

а) до Державного бюджету;

б) до місцевого бюджету за місцем виробництва;

в) до Державного і місцевого бюджету у визначених співвідношеннях.

 

ТЕСТ 3. У чому можуть бути встановлені ставки акцизно­го збору?

а)             у процентах до вартості товарів у відпускних цінах, або до мит-ної вартості;

б)            у твердих сумах з одиниці реалізованих підакцизних товарів;

в)            у процентах до вартості у відпускних цінах, в євро, а також угривнях з одиниці реалізованих товарів;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 4. Який порядок включення в ціну підакцизного това­ру податку на додану вартість та акцизного збору?

а)             спочатку в ціну включається податок на додану вартість заставкою 20 %, а після цього акцизний збір за відповідною ставкою;

б)            спочатку в ціну включається акцизний збір за відповідноюставкою, а після цього ПДВ за ставкою 20 %;

в)            у ціну товару вже входить ПДВ, тому слід включити тіль­ки акцизний збір за відповідною ставкою;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 5. Як нарахувати акцизний збір, якщо ставка акцизу встановлена в євро?

а)             необхідно кількість реалізованих товарів (л, кг, шт.) помно-жити на ставку акцизного збору в євро;

б)            реалізацію підакцизних товарів у натуральному виразі по-­множити на ставку акцизного збору і на курс євро;

в)            необхідно вартість реалізованих товарів помножити на став-ку акцизного збору в євро і на курс євро;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 6. Підприємство отримало виручку від реалізації під­акцизного товару. Як обчислити акцизний збір і податок на додану вартість?

а)             спочатку з виручки обчислюємо акцизний збір. Після цього звиручки за винятком акцизного збору обчислюємо ПДВ;

б)            з виручки обчислюється ПДВ. Після цього з виручки, за винятком ПДВ, вираховується акцизний збір;

в)            оскільки товар підакцизний, необхідно за відповідною ставкою вирахувати акцизний збір із суми одержаної виручки;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 7. Які терміни сплати акцизного збору в бюджет з оборотів від реалізації лікеро-горілчаних виробів?

а)             щодекадно ─ 15, 25, 5 числа;

б)            раз на місяць ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в)            щоденно, кожен день за обігом на третій день;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 8. У платника акцизного збору середньомісячна сума від реалізації підакцизних товарів становила 18.0 тис. грн. Які строки сплати акцизного збору в бюджет?

а)             щодекадно ─ 15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізаціїза кожну декаду;

б)            щомісячно ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в)            щоквартально ─ 15 числа місяця, наступного за звітним квар-талом;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 9. У платника акцизного збору середньомісячна сума акцизу від реалізації лікеро-горілчаних виробів становила 35.0 тис. грн. Які терміни сплати акцизного збору в бюджет?

а)             щодекадно ─ 15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізації;

б)            щомісячно ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в)            щоквартально ─ 15 числа місяця, наступного за звітним квар-талом;

г)             щоденно, кожен день за обігом на третій день.

ТЕСТ 10. У платника середньомісячна сума акцизного збору від реалізації підакцизних виробів становила 99.0 тис. грн. Які тер­міни сплати акцизного збору в бюджет?

а)             щодекадно ─ 15, 25, 5 числа, виходячи з фактичної реалізації на декаду;

б)            щомісячно ─ 15 числа місяця, наступного за звітним;

в)            щоквартально ─ 15 числа місяця, наступного за звітним квар-­талом;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 11. Підприємство торгівлі закупило лікеро-горілчані вироби у лікеро-горілчаного заводу з метою подальшої реаліза­ції. Хто буде сплачувати акцизний збір до бюджету?

а)             підприємство-покупець;

б)            безпосередні покупці лікеро-горілчаних виробів;

в)            лікеро-горілчаний завод;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 12. Виробник підакцизних товарів реалізував підакцизні товари іноземній фірмі (тобто за кордон) за іноземну валю­ту. Чи потрібно обчислювати акцизний збір?

а)             так;

б)            ні;

в)            в окремих випадках;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 13. Підприємство закупило підакцизні товари на суму 50.0 тис. грн з метою виробництва інших підакцизних товарів. Фактично використано на зазначену ціль закуплених товарів на суму 40.0 тис. грн, а інші ─ реалізовано населенню. Що буде ба­зою оподаткування акцизним збором?

а) немає бази для оподаткування акцизним збором;

б) вартість закуплених підакцизних товарів;

в)            вартість підакцизних товарів, які реалізовані населенню;

г)             вартість підакцизних товарів, які використані для виробництва інших підакцизних товарів.

ТЕСТ 14. Чи буде нараховуватись акцизний збір при ввезенні імпортної кави, шоколаду та шоколадних виробів?

а)             ні;

б)            в окремих випадках;

в)            так;

г)             немає правильної відповіді.

ТЕСТ 15. На які підакцизні товари встановлені марки акциз­ного збору?

а)             пиво, легкові автомобілі;

б)            на всі підакцизні товари;

в)            лікеро-горілчані напої та тютюнові вироби;

г)             тютюнові вироби.

ТЕСТ 16.  Чи підлягають маркуванню марками акцизного збору імпортні тютюнові вироби, що ввозяться в Україну?

а)             ні;

б)            в окремих випадках;

в)            так;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 17. Хто має право купувати марки акцизного збору?

а)             покупець підакцизних товарів;

б)            продавець підакцизних токарів;

в)            виробник підакцизних товарів;

г)             немає правильної відповіді.

 

ТЕСТ 18. Під час перевірки правильності розрахунку і спла­ти акцизного збору інспектор звертає увагу на:

а)             правильність визначення оподатковуваного обороту;

б)            правомірність використаних пільг;

г)  правильність розрахунку ПДВ та акцизного збору на імпортовані товари;

д)  своєчасність сплати акцизного збору;

е)             правильні відповіді а, в, г;

є)  правильні відповіді а ─ г.

ТЕСТ 19.                Акцизний збір класифікується як:

а)             прямий;

б)            реальний;

в)            універсальний непрямий;

г)             місцевий прямий;

д)  індивідуальний непрямий.

 

ТЕСТ 20.                Платниками акцизного збору є:

а)  імпортери підакцизних товарів;

б)            експортери підакцизних товарів;

в)            покупці підакцизних товарів.

 

ТЕСТ 21. Оборот із реалізації підакцизних товарів визначається як:

а)             митна вартість з врахуванням ПДВ;

б)            митна вартість без врахування ПДВ та акцизного збору;

в)            митна вартість без врахування акцизного збору.

 

ТЕСТ 22.                Ставки акцизного збору:

а)             прогресивні;

б)            регресивні;

в)            пропорційні.

 

ТЕСТ 23.                Акцизний збір обчислюється за ставками у відсотках до обороту з продажу:

а)  для експортованих товарів;

б)  для товарів, що реалізуються за вільними цінами;

в)  для товарів, що передаються на зберігання.

 

ТЕСТ 24. Акцизний збір не справляється під час реалізації підакцизних товарів (продукції):

а)             на експорт за іноземну валюту;

б)            кінцевому споживачу;

в)            за бартерними контрактами.