Тема 11.   КОНТРОЛЬ  НАРАХУВАННЯ  ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА  ПРИБУТОК

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 11.1. Теоретичні засади стягування податку на прибуток.

Питання 11.2.  Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 11.