КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт оподатковування прибутку підприємств. Скоригований валовий дохід. Валовий дохід. Валові витрати. Амортизаційні відрахування. Правила ведення податкового обліку. Декларація про прибуток підприємства. Звітна. Звітна консолідована. Звітна нова.