Запитання для самоконтролю

1. Хто є платниками податку на прибуток ?

2. Що є об’єктом оподаткування прибутоку підприємств?

3. Що таке валовий дохід, який використовується для розрахунку податку на прибуток?

4. Що таке скоригований валовий дохід, який використовується для розрахунку податку на прибуток?

5. Що таке валові витрати, які використовується для розрахунку податку на прибуток?

6. Що таке амортизаційні відрахування, які використову-ються для розрахунку податку на прибуток?

7. Види декларацій  про прибуток підприємств.

8. Порядок формування показників декларації з податку на прибуток.

9. Що підлягає контролю при попередній перевірці декларації з податку на прибуток?

10. Що підлягає контролю при перевірці податку на прибуток?

11. Порушення, за які несе відповідальність платник податку.