Тема 12. ОПОДАТКУВАННЯ Й ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 12.1. Теоретичні засади місцевого оподаткування.

Питання 12.2. Основні аспекти податкового контролю місцевих  податків і зборів.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 12.