ЗМІСТ

 

Тема 9. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ………………………………………….5

   Ключові терміни……………………………………….......5

9.1.Теоретичні засади стягування ПДВ…………………………...5

9.2. Методика проведення перевірки податку на додану вартість.........7

Висновки…………………………………………………......13

Запитання для самоконтролю……………………………..14

Тестові завдання до теми  9…………………………….....15

 

Тема 10.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ  РОЗРАХУНКУ  І  СВОЄЧАСНОСТІ СПЛАТИ  АКЦИЗНОГО ЗБОРУ………………………………..31

Ключові терміни……………………………………………31

10.1. Визначення акцизного збору, порядок обчислення і

сплати……………………………………………………………...31

10.2. Перевірка правильності нарахування акцизного збору…..33

Висновки…………………………………………………….40

Запитання для самоконтролю………………………….....41

Тестові завдання до теми  10……………………………..41

 

Тема 11.   КОНТРОЛЬ  НАРАХУВАННЯ  ТА СПЛАТИ  ПОДАТКУ НА  ПРИБУТОК…………………………...………...47

Ключові терміни……………………………………………47

11.1. Теоретичні засади стягування податку на прибуток…......47

11.2.  Перевірка правильності обчислення й повноти сплати податку на прибуток………………………………………………50

Висновки……………………………………………………..71

Запитання для самоконтролю…………………………......71

Тестові завдання до теми  11……………………………...72

 

Тема 12.  ОПОДАТКУВАННЯ Й ПОДАТКОВИЙ  КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ……………………………..84

Ключові терміни……………………………………………85

12.1. Теоретичні засади місцевого оподаткування……………..85

12.2.  Податковий контроль місцевих податків і зборів………..93

Висновки………………………………………………….....96

Запитання для самоконтролю…………………………...96

Тестові завдання до теми  12……………………………96

 

Тема 13.  ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК

ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ………………………..……..103

Ключові терміни…………………………………………..103

13.1.Перевірка платника податку з власників транспортних засобів…………………………………………………………….104

      13.1.1. Особливості нарахування, сплати та контролю подат-ку з власників транспортних засобів ─ юридичних осіб……..104

      13.1.2. Особливості нарахування, сплати та контролю подат-ку з власників транспортних засобів, що належать громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства…107

13.2. Перевірка порядку справляння державного мита……….109

13. 3.  Мито……………………………………...………………..115

13.4. Плата за землю……………………………………...……...119

13.5. Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і

хмелярства......................................................................................125

Висновки…………………………………………………...126

Запитання для самоконтролю…………………………...127  Тестові завдання до теми  13…………………………….128

 

Тема 14.  ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ……………………………...140

Ключові терміни…………………………………………..140

14.1. Організаційні основи стягування єдиного податку……..140

14.2. Особливості оподаткування фізичних осіб………....……144

14.3. Особливості оподаткування юридичних осіб……..…..…145

14.4. Особливості податкового контролю за спрощеної системи оподаткування……………………………………………………147

Висновки……………………………………………………149

Запитання для самоконтролю…………………………...146

Тестові завдання до теми  14…………………………….150

 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА……..153

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………197

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА, ЩО Є У ФОНДАХ БІБЛІОТЕКИ СУМДУ…………………………………………………………...202