Тестові завдання до теми 12 (23 тести)

ТЕСТ 1. Яке основне призначення місцевих податків і зборів?

а) регулювання розвитку промисловості та послуг на місцевому рівні;

б) підтримка вітчизняних виробників;

в) формування доходів місцевих бюджетів;

г)             підвищення якості комунальних послуг;

д)            розвиток місцевої інфраструктури.

ТЕСТ 2. Який вид місцевих податків стягується з юридич­них і фізичних осіб, що використовують символіку:

а)             збір за право на проведення місцевих аукціонів і розпродажу;

б)            збір за право на використання місцевої символіки;

в)            ринковий збір.

 

ТЕСТ 3. Комунальний податок розраховується:

а)             у розмірі 5% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами;

б)            у розмірі 7% річного фонду оплати праці юридичними і фі­зичними особами;

в)            у розмірі 10% річного фонду оплати праці юридичними осо­бами.

 

ТЕСТ 4. Не є рекламною продукцією та не підлягає оподатковуванню:

а)             вартість рекламних щитів;

б)            вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення, де розміщується юридична або фізична особа;

в)            оголошення на телебаченні.

 

ТЕСТ 5.  Комунальний податок стягується з:

а)             підприємців;

б)            юридичних осіб;

в) юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій,планово-дотаційних, сільськогосподарських підприємств;

г)             громадян;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 6.  Граничний розмір комунального податку не повинен перевищувати:

а)             10% річного ФОП, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б)            5% річного ФОП;

в)            5% річного ФОП, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г)             10% річного ФОП;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7.  При вирахуванні середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу не враховуються:

а)             працівники, що знаходились у відрядженнях;

б)            студенти та учні навчальних закладів, які проходятьвиробничу практику або на період літніх канікул і зараховані на робочі місця та посади;

в) прийняті на роботу з випробуванням;

г)             працівники, що знаходились у тарифних відпустках;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8.  Шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні, та розподілу отриманої суми на число календарних днів звітного місяця розраховується:

а)             річний фонд оплати праці;

б)            середньооблікова чисельність в еквіваленті повної зайнятості;

в)            середньооблікова чисельність працівників за звітниймісяць;

г)             середньооблікова чисельність працівників за звітнийквартал;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 9.  Спеціальна інформація про осіб як юридичних, так і фізичних, продукція (товари, роботи, послуги, цінні папери) яких поширюється в будь-якій формі або будь-яким способом з метою прямого або непрямого одержання прибутку, ─ це:

а) оголошення;

б) антиреклама;

в) реклама;

г) пропозиція;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 10.                Об'єкт податку з реклами ─ це:

а)             вартість послуг за встановлення та розміщення реклами;

б)  сума оплати за рекламу;

г)  отриманий прибуток завдяки рекламі;

д)  правильної відповіді немає.

ТЕСТ 11. Підлягає оподатковуванню податком з реклами:

а)             вартість інформаційних вивісок при вході в приміщення, де розміщується юридична або фізична особа;

б)            розміщення рекламних роликів на телебаченні з комерційною метою;

в)            оголошення або повідомлення про зміну місця розміщення підприємства, установи або організації, номерів телефонів, факсів, телетайпів тощо;

г)             вивіски або таблички з повідомленнями про обмеженняпересування, виконання ремонтних, аварійних та іншихподібних видів робіт;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 12.                Граничний розмір податку з реклами за розміщення одноразової реклами:

а)             не повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

б)            не повинен перевищувати 0,1 % вартості послуг;

в)            повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

г)             повинен перевищувати 0,1 % > вартості послуг;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 13.                Граничний розмір податку з реклами за розміщення тривалої реклами:

а)             не повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

б)            не повинен перевищувати 0,3% вартості послуг;

в)            повинен перевищувати 0,5% вартості послуг;

г)             повинен перевищувати 0,1 % вартості послуг;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 14.                Плата за торговельні місця на ринках і в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчикахках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що стягується з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську та промислову продукцію та інші товари, ─ це:

а)             збір за розміщення об'єктів торгівлі;

б)            плата за торговий патент;

в)            ринковий збір.

ТЕСТ 15.                Ринковий збір сплачується:

а)             до початку торгівлі;

б)            авансом за день до початку торгівлі;

в)            після завершення торгівлі;

г)             після завершення торгівлі у разі одержання доходу;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 16. Документальне оформлення сплати ринкового збору торгівцями здійснюється:

а)             шляхом декларування збору;

б)            через касовий апарат адміністрації ринку;

в)            шляхом запису в Книзі обліку доходів та витрат;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 17. Ринковий збір стягується:

а)             з підприємств торгівлі, громадського харчування, по­-бутового обслуговування, які розміщені в стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, наметах) на території ринку;

б)            з юридичних осіб і громадян, які реалізують сільсько-господарську та промислову продукцію та інші товари натериторії ринку;

в)            з власних торгово-закупівельних підрозділів ринку не­-залежно від займаного місця;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 18.                Об'єкт оподаткування збором за паркування авто­транспорту ─ це:

а)             вартість автомобілів;

б)            кількість населення в населеному пункті, де відбувається паркування;

в)            час, за який проводиться паркування автотранспорту вспеціально обладнаних чи відведених для цього місцях;

г)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 19. Ставка збору за паркування автотранспорту встанов­люється з розрахунку:

а)             за одну годину паркування, її граничний розмір не маєперевищувати 1% НМДГ в спеціально обладнаних місцях і 3% НМДГ у відведених місцях;

б)            за день паркування її граничний розмір не має переви-щувати 1% НМДГ у спеціально обладнаних місцях і 3% НМДГ у відведених місцях;

в)            за одну годину паркування, її граничний розмір не маєперевищувати 3% НМДГ у спеціально обладнаних місцях і 1% НМДГ у відведених місцях;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 20.                Платниками збору з власників собак є:

а)             громадяни-власники собак (крім службових);

б)            громадяни-власники собак;

в)            громадяни-власники собак (крім службових), які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду та приватизованих квартир;

г)             правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 21. Граничний розмір збору з власників собак не має перевищувати:

а)             1 НМДГ за кожного собаку;

б)            1% НМДГ за кожного собаку;

в)            5% НМДГ з кожного громадянина ─ власника собак;

г)             10% НМДГ за кожного собаку;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 22.                  Платниками збору за участь у бігах на іподромі є:

а)             особи, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

б)            юридичні особи та громадяни, які виставляють своїхконей на змагання комерційного характеру;

в)            особи, які виграли в грі на тоталізаторі іподрому;

г)             правильної відповіді немає.

ТЕСТ 23.                Від сплати курортного збору не звільняються:

а)             діти віком до 16 років;

б)            інваліди та особи, які їх супроводжують;

в)            особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, включаючи містечка та бази відпочинку;

г)             особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами   туристично-екскурсійних   установ   і   організа-цій, а також які здійснюють подорож за маршрутними книжками;

д) чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші;

е)             правильної відповіді немає.