Тема 13. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання  13.1.  Перевірка платника податку з власників транспортних засобів.

Питання  13.2.  Перевірка порядку справляння державного мита.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 13.