Тема 9. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 9.1. Теоретичні засади стягування ПДВ.

Питання 9.2. Методика проведення перевірки податку на додану  вартість.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 9.