ВИСНОВКИ

Мито ─ це непрямий податок на споживання, який стя­гується з товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Необхідно розрізняти терміни ─ мито й митний збір:

─ мито ─ це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет;

─ митний збір ─ це плата за митне оформлення, яка зали­шається в розпорядженні митниці.

В Україні існує два основних види мита:

─ ввізне ─ на імпортовані товари;

─ вивізне ─ на експортовані товари.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Платниками плати за землю є:

власники земельної ділянки, земельної частки (паю);

землекористувачі, у тому числі орендарі.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також зе­мельна частка (пай), які перебувають у власності або користу­ванні, у тому числі на умовах оренди.

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності та підпорядкування, які реалізу­ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Платником збору є суб'єкт, який отримав вказані товари від товаровиробника та має виручку від їх реалізації.

Об’єктом оподаткування є виручка, що отримана від ре­алізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкоголь­них напоїв та пива.