Тестові завдання до теми 13 (46 тестів)

 

ТЕСТ 1. Об'єктом оподаткування власників транс­портних засобів є:

а)             машини і механізми для сільськогосподарських робіт;

б)            трактори колісні;

в)            яхти, судна парусні і човни спортивні;

г)             трактори на гусеничному ходу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 2.  Не є об'єктом оподаткування податком із власників транспортних засобів:

а)             трактори на гусеничному ходу;

б)            автомобілі легкові;

в)            автомобілі вантажні;

г)             човни моторні і катери, крім човнів із підвісним двигуном (крім спортивних);

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 3. Обчислення податку з власників транспортних засобів для наземних транспортних засобів проводиться, виходячи з:

а)             доходу платника податку;

б)            обсягу циліндрів двигуна або потужності двигунатранспортного засобу;

в)            довжини наземного транспортного засобу;

г)             екологічних характеристик транспортного засобу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 4.  Обчислення податку з власників транспортних засобів для водного транспорту проводиться, виходячи з:

а)             потужності двигуна такого транспортного засобу;

б)            обсягу циліндрів двигуна транспортного засобу;

в)              доходу платника, отриманого від експлуатації такоготранспортного засобу;

г)             довжини корпусу транспортного засобу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 5.  Розподіл коштів від податку з власників транспортних засобів проводиться у такий спосіб:

а)             кошти спрямовуються для виконання державою соціальних функцій;

б)            кошти частково спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з реконструкцією і ремонтом доріг, частково ─ на виконання державою соціальних функцій;

в)            кошти частково спрямовуються на фінансування витрат,пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом іутриманням автомобільних доріг загального користування, частково ─ до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах;

г)             кошти частково спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних із ремонтом і утриманням вулиць у населених пунк-тах, частково ─ на фінансування виробництва в транспортній галузі;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 6.  Від сплати податку з власників транспортних засобів звільняються:

а)             особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, ─ залежно від характеристики транспортного засобу;

б)            організації та установи, що повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

в)            спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

г)             вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорониздоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7.  Від сплати податку з власників транспортних засобів не звільняються:

а)             на 50% ─ сільськогосподарські підприємства ─ товарови-робники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

б)            особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, ─ залежно від характеристики транспортно­го засобу;

в)            інваліди незалежно від групи інвалідності ─ залежно від характеристики транспортного засобу;

г) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8.  Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується фізичними особами:

а)             щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

б)            перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки;

в)            щомісячно рівними частинами до 15 числа місяця, щонастає за звітним кварталом;

г) один раз на рік ─ у терміни, що передбачені законодав­ством для річного звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 9.  Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними особами:

а)             перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортнихзасобів щорічно або один раз на два роки, але не пізнішепершого півріччя року, в якому провадиться технічнийогляд;

б)            один раз на рік ─ до подання річної звітності з податкуз власників транспортних засобів;

в)            один раз на рік ─ у терміни, що передбачені законодав-ством для річного звітного періоду;

г)             щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця,що настає за звітним кварталом;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 10.                Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами :

а)             на підставі звітних даних про кількість транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на     1 січня року, що минув;

б)            на підставі звітних даних про кількість транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на     1 січня та 1 липня поточного року;

в)            на підставі звітних даних про кількість транспортнихзасобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на     1 січня поточного року;

г)             обчислюється податковими органами та доводиться довідома платників податку ─ юридичних осіб;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 11. Державне мито зараховується до:

а)             державного бюджету;

б)            бюджетів місцевого самоврядування;

в)            бюджетів місцевого самоврядування, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, а також за дії, пов’язані з одержанням охо­ронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;

г) всі відповіді правильні.

 

ТЕСТ 12.                Державне мито ─ це:

а)             грошовий збір, стягнутий у судових і арбітражних органах, органах державного нотаріату, МВС України,МЗС, місцевих, сільських радах за здійснення юридично значущих дій в інтересах юридичних та фізичних осіб і видачу їм відповідних документів;

б)            грошовий збір, що сплачується при перетинанні державного кордону України;

в)            грошовій збір, що стягується з позовних заяв, скарг у справах окремого провадження і заяв кредиторів у справах про банкрутство;

г)             правильна відповідь не вказана.

 

ТЕСТ 13.                Від сплати державного мита не звільняються:

а)             позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, кориснімоделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

б)            громадяни ─ із апеляційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної чинності, у справах про розірвання шлюбу;

в)            позивачі за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або за іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

г)             правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 14.                Від сплати державного мита звільняються:

а)             неповнолітні та військовослужбовці за видачу їм вперше паспорта громадянина України;

б)            повнолітні за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;

в)            правильні відповіді: а, в;

г)             правильна відповідь відсутня.

 

ТЕСТ 15.                Ставки державного мита є:

а)              тверді та пропорційні;

б)            встановлені  у відсотках від суми договору;

в)            встановлені у розмірах частин мінімальної заробітноїплати;

г)             всі відповіді правильні.

               

ТЕСТ 16.                За класифікаційними ознаками мито можна віднести до:

а)             загальнодержавних податків;

б)            місцевих податків;

в)            зборів до цільових фондів.

 

ТЕСТ 17.                Непрямий податок на споживання, який стягується з то­варів, що переміщуються через митний кордон України, ─ це:

а)             митний збір;

б)            мито;

в)            акцизний збір;

г)             ПДВ.

 

ТЕСТ 18.                Митний збір зараховується:

а)             до Державного бюджету України;

б)            до місцевих бюджетів;

г)  до цільових фондів;

д)  залишається в розпорядженні митниці.

 

ТЕСТ 19. Під час ввезення або вивезення товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії, застосовується:

а)             антидемпінгове мито;

б)            компенсаційне мито;

в)            спеціальне мито.

 

ТЕСТ 20. Антидемпінгове мито передбачає застосування:

а)             знижених ставок;

б)            підвищених ставок;

в)            звичайних ставок.

ТЕСТ 21.                Плата за митне оформлення ─ це:

а)             акцизний збір;

б)            митний збір;

в)            мито.

 

ТЕСТ 22. Якщо при імпорті в Україну товарів до фактурної вартості включено транспортні витрати по Україні, то митна вартість товарів:

а)             не дорівнює фактурній;

б)            дорівнює фактурній.

 

ТЕСТ 23.                Базою для нарахування мита є:

а)             фактурна вартість;

б)            митна вартість;

в)            митний збір;

г)             митна вартість із ПДВ.

 

ТЕСТ 24.                Спеціальне мито застосовується:

а)             з метою захисту економічних інтересів України та її товаровиробників ;

б)            для підтримки імпорту;

в)            для підтримки експорту.

 

ТЕСТ 25.                Базою для нарахування митного збору є:

а)             митна вартість;

б)            мито;

в)            митна вартість із ПДВ;

г)             фактурна вартість.

 

ТЕСТ 26. Плата за землю справляється у формі:

а)             земельного податку;

б)            авансових внесків з податку на землю;

в) орендної плати;

г) правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 27. Плата за землю запроваджується з метою:

а)             формування доходів місцевих бюджетів;

б)            формування джерела коштів для фінансування заходівщодо раціонального використання та охорони земель;

в)            перерозподілу доходів від плати за землю між землекористувачами і землевласниками;

г)             формування джерел для придбання сільськогосподар­ської сировини за кордоном;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 28. Розмір земельного податку:

а)             не залежить від результатів господарської діяльностівласників землі та землекористувачів;

б)            знаходиться у прямій залежності від доходу власниківземлі та землекористувачів;

в)            знаходиться у зворотній залежності від доходу влас­ників землі та землекористувачів;

г)             залежить від родючості земель, на яких знаходитьсяземельна ділянка;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 29.                Розмір ставки податку за землю залежить від:

а)             видів земельних ділянок;

б)            результатів господарської діяльності власників землічи землекористувачів;

в)            якості землі, чисельності населення;

г)             обсягу реалізаційних операцій за минулий календар­ний рік;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 30.                Для земель, грошова оцінка яких не встановлена:

а)             при нарахуванні земельного податку застосовуєтьсякурортний коефіцієнт для населених пунктів, віднесе­-них Кабінетом Міністрів України до курортних;

б)            ставка земельного податку визначається залежновід чисельності населення;

в)            ставка земельного податку визначається залежновід площі ділянки;

г)             правильні відповіді: а, б;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 31.                Від сплати земельного податку звільняються:

а)             промислові підприємства, що розміщені на територіїземель історико-культурного призначення місцевого значення;

б)            військові формування;

в)            вітчизняні заклади освіти;

г)             підприємства залізничного транспорту;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 32. Не звільняються від сплати земельного податку:

а)             вітчизняні заклади фізичної культури та спорту, спор­тивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

б)            гірничодобувні підприємства;

в)            органи державної влади та органи місцевого самовря­дування;

г)             заповідники, у тому числі історико-культурні, націона­льні природні парки;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 33.                Податок за земельні ділянки справляється у розмірі 3% суми обчисленого земельного податку для земель:

а) що зайняті дачно-будівельними кооперативами, індиві­дуальними гаражами і дачами громадян;

б)            що надані для потреб лісового господарства;

в)            що розміщені на територіях природоохоронного при­зна-чення, зайнятих виробничими спорудами;

г)             що надані для військових формувань;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 34. Податок на земельні ділянки справляється у розмірі 25% суми земельного податку для земель:

а)             органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

б)            зайнятих житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобівгромадян;

в)            регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів,дендрологічних і зоологічних парків;

г)             надані для виробництва рибної продукції;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 35.  Для земель, грошова оцінка яких встановлена:

а)             ставка земельного податку визначається залежновід чисельності населення;

б)            при нарахуванні земельного податку застосовуєтьсябюджетний коефіцієнт;

в)            ставка земельного податку становить 1% від грошової оцінки землі;

г)             земельний податок не нараховується;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 36. Податок на земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку справляється з розрахунку:

а)             1% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

б)            3% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

в)            5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

г)             7% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 37. За земельну ділянку, на якій знаходиться будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується:

а)             з розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площіріллі в області;

б)            кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі,що знаходиться в їх користуванні;

в)            тим землекористувачем, частка володіння земельноюділянкою якого є більшою;

г)             тим землекористувачем, частка володіння земельноюділянкою якого є меншою;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 38. Підставою для нарахування земельного податку є дані:

а)             державного земельного кадастру;

б)            договору оренди такої земельної ділянки;

в)            податкової декларації за минулий рік;

г)             книги обліку доходів та витрат платника за минулий рік;

д)  правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 39. Податкове зобов'язання із земельного податку за зем­лі державної та комунальної власності, визначене у подат­ковій декларації на поточний рік, сплачується:

а)             рівними частками власниками та землекористувачамиземельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий місяць;

б)            рівними частками власниками та землекористувачамиземельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки щокварталу;

в)            один раз на рік до 1 лютого року, наступного за звітним;

г)             рівними частками ─ до 1 лютого та до 1 серпня поточ­ного року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 40. Плата за землю:

а)             стягується за рахунок прибутку платника ─ юридич­ної особи;

б)            стягується за рахунок власних коштів громадян;

в)            включається до складу податкового кредиту при розра­хунках з податку на доходи фізичних осіб;

г)             відноситься до складу вартових витрат платника ─юридичної особи;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 41. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:

а)             загальнодержавний;

б)            місцевий;

в)  міжнародний.

 

ТЕСТ 42. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства зараховується:

а) 30% нарахованих сум збору залишаються на спеціаль­них рахунках управлінь Державного казначейства Ук­раїни в Автономній Республіці Крим та в областях; 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціаль­ний рахунок Державного казначейства України;

б)            70% нарахованих сум збору залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях; 30%нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України;

в)  до Державного бюджету України;

г)  до Пенсійного фонду.

 

ТЕСТ 43. Звітним періодом із нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а)             календарний квартал;

б)            календарний місяць;

в)            півріччя;

г)             рік.

 

ТЕСТ 44. Нарахована сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства включається до:

а)             виручки від реалізації;

б)            балансового прибутку;

в)            валових витрат;

г)             витрат майбутніх періодів.

 

ТЕСТ 45. Об'єктом оподаткування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а)             виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібнійторговельній мережі алкогольних напоїв;

б)            виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібнійторговельній мережі алкогольних напоїв та пива;

в)            балансовий прибуток;

г)             оподатковуваний прибуток.

 

ТЕСТ 46. Ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що застосовується до об'єкта оподаткування:

а) 0,5%;

б) 1,5%;

в) 0%;

г) 1%;

д) правильної відповіді немає.