Тестові завдання до теми 14 (11 тестів)

ТЕСТ 1. Оподатковуваним доходом, одержаним від зайняття підприємницькою діяльністю юридичної особи ─ платника єдиного податку, є:

а)             сукупний чистий дохід;

б)            виручка від реалізації продукції та надання послуг;

г) дохід, одержаний у грошовій та натуральній формах;

д) валові доходи за мінусом валових витрат.

 

ТЕСТ 2. Спрощена система оподаткування застосовується:

а)             примусово;

б)            за вільним вибором платника податку;

в)  за порадою податкових органів;

г)  за розпорядженням органів місцевої влади.

 

ТЕСТ 3.  Спрощена система оподаткування передбачає сплату:

а)  тільки одного податку;

б)            всіх податків, передбачених Законом України «Про систему оподаткування»;

в)            інтегрованого податку поряд з рядом інших.

 

ТЕСТ 4. Фіксований сільськогосподарський податок передбачає:

а)             сплату земельного податку;

б)            звільнення від сплати земельного податку;

в) сплату податку на прибуток.

 

ТЕСТ 5. Виручкою від реалізації з метою розрахунку єдиного податку вважається:

а)             сума валового доходу, яка отримана за звітний період;

б)            сума фактично отриманого СПД на поточний рахунок або в касу за здійснення операцій з продажу продукції;

в)            будь-які суми, фактично отримані СПД на поточний рахунок або в касу;

г)             сума відвантаженої, але не сплаченої продукції та отриманих на поточний рахунок авансів від покупців;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 6.  У разі здійснення операцій з продажу основних засобів виручкою від реалізації вважається:

а)             сума, отримана від покупця на поточний рахунок;

б)            сума, яка дорівнює залишковій вартості об'єкта основних фондів, який реалізується;

в)            балансова вартість об'єкта основних фондів, який реалізується;

г)             різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 7.  Які суб'єкти підприємницької діяльності можуть перейти на сплату єдиного податку:

а)             СПД, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами;

б)            фізичні особи ─ СПД, які здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мас­тильними матеріалами;

в)            фізичні особи ─ СПД, які здійснюють торгівлю ювелір-ними виробами;

г)             всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 8. Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва ─ фізичних осіб установлюється:

а) податковими інспекціями за місцем їх дер­жавної реєстрації;

б)  податковими інспекціями за місцем їх підприємницької діяльності;

в)   місцевими радами за місцем їх дер­жавної реєстрації;

г)  місцевими радами за місцем їх підприємницької діяльності.

 

ТЕСТ 9. Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва — фізичних осіб може становити:

а) 20 грн на рік;

б) 100 грн на місяць;

в) 200 грн на рік;

г) 250 грн на місяць.

 

ТЕСТ 10. Суб’єкти підприємницької діяльності ─ фізичні особи ─ плат­ники єдиного податку:

а) мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами;

б) зобов’язані застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами.

в) зобов’язані не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків зі споживачами.

 

ТЕСТ 11. Суб'єкт підприємницької діяльності ─ юридична особа, який перейшов па спрощену систему оподаткування, обліку ти звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

а) 25%;

б) 20%;

в) 15%;

г) 10%;

д) 6%;

е) правильні відповіді: в; г;

ж)  правильні відповід:і г; д.