О.П. Конек - Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль).Ч.1

Просмотров: 650Похожие книги

О.П. Конек - Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль).Ч.1

О.П. Конек - Учебные материалы по развитию речи для студентов-иностранцев 3–4-х курсов экономического профиля

Власенко А. М. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих сільської місцевості

Н.І.Одарченко - Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка та впровадження кредитно-модульних технологій при вивченні математичних дисциплін СумДУ

- Notre dame mathematical lectures Number 2 – Dr. E. Artin