О.П. Конек - Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль).Ч.1

Просмотров: 714Похожие книги

О.П. Конек - Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль).Ч.1

О.П. Конек - Учебные материалы по развитию речи для студентов-иностранцев 3–4-х курсов экономического профиля

Невідомий - Економіка і організація виробництва

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)

Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру