Питання для повторення та самоконтролю

1. Історія розвитку ракетної зброї.

2. Основні етапи становлення ракетної галузі в Україні.

3. Сутність реактивного руху.

4. Фізична сутність «Формули Ціолковського».

5. Основні питання, що вирішуються теорією польоту.

6. Найпростіші види руху твердого тіла.

7. Що називається поступальним та обертальним рухом?

8. Фізична сутність «Формули Мещерського».

9. Основні закони класичної механіки.

10. Фізична сутність рівняння руху тіла змінної маси.

11. Основне рівняння обертального руху.