2.2.4 Гіперболічна траєкторія

 

Якщо швидкість тіла перевищує значення , тобто коли , траєкторія має вид гіперболи (траєкторія 4 рис. 2.6).

На великій відстані від центра тяжіння гіперболічну траєкторію можна брати за прямолінійну.