Анотація

Основи теорії польоту і конструкції ракет - П. І. Гайда, П. Є. Трофименко, М. М. Ляпа

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

 

2011

УДК 629.76 (075.8)

 

                                                  Рецензенти:

О. М. Загорка – доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Київського національного університету оборони України;

В. К. Майборода – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Київського інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;

О. Л. Глушкевич – кандидат військових наук, доцент Київського центру воєнно-стратегічних досліджень

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів  вищих навчальних закладів

                        (лист № 1/11-6555 від 22.07.2011 р.)

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник містить: основні відомості про рух ракет у просторі; системи координат, за допомогою яких описують рух літальних апаратів; сили та моменти, що діють на ракету в польоті; фактори, які впливають на розсіювання ракет; наведені рівняння руху літальних апаратів для АДТ і ПДТ.

Посібник призначений для студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу напряму підготовки «Бойове застосування з’єднань, частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних ракет».

                                                                                         УДК 629.76 (075.8)

                                                                                              ББК  68.501я72

                         © Гайда П. І., Трофименко П. Є.,

        Ляпа М. М., 2011

ISBN 978-966-657-396-7          © Сумський державний університет, 2011