Питання для повторення та самоконтролю

1. Види прискорення при криволінійному русі матеріальної точки.

2. Яким чином здійснюється рух ракети?

3. Які зовнішні чинники впливають на рух ракети?

4. Швидкості польоту ракет та умови їх застосування.

5.Формула визначення ідеальної швидкості ракети.

6. Задачі для розв’язання зовнішньої балістики.

7. Основні елементи траєкторії польоту балістичних ракет.

8. Аналітичні залежності, що описують основні характеристики балістичної траєкторії.