Зміст

 С.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

 

Скорочення, прийняті в тексті посібника  . . . . . . . . . . . .

 

Розділ 1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.1 Короткий історичний огляд розвитку ракетної зброї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Загальні поняття про реактивний рух . . . . . . . . .

1.3 Рівняння руху ракет у загальному вигляді . . . . .

1.4 Основні закони класичної механіки . . . . . . . . . . .

1.5 Рівняння поступального та обертального руху тіл змінної маси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Фізична сутність та формула сили тяги . . . . . . . .

Питання для повторення та самоконтролю . . . . . . . .

 

Розділ 2 Основні відомості щодо руху літальних

апаратів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Швидкість та траєкторії польоту ракет  . . . . . . . 

2.2 Траєкторії руху ракет у центральному полі

тяжіння та космічні швидкості  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1 Колова траєкторія  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2 Еліптична траєкторія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.3 Параболічна траєкторія . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.4 Гіперболічна траєкторія  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Формула Ціолковського щодо ідеальної

швидкості руху ракети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Загальні відомості щодо траєкторії польоту

балістичної ракети  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Питання для повторення та самоконтролю  . . . . . . .

 

 

 

Розділ 3 Системи координат, що описують рух ракет . .

3.1 Загальна характеристика систем координат, що

використовується для опису просторового руху ракет .

3.2 Системи координат, що використовуються для опису руху центра мас ракети . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Системи координат, що використовуються для опису руху навколо центра мас ЛА . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Взаємна орієнтація основних систем координат

3.5 Перетворення координат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5.1 Матриця напрямних косинусів для переходу від стартової до зв’язаної системи координат . . . . . . . . . .

3.5.2 Матриця напрямних косинусів для переходу від зв’язаної до швидкісної системи координат  . . .

Питання для повторення та самоконтролю  . . . . . . .

 

Розділ 4 Сили та моменти, що діють на ракету в польоті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Загальна характеристика сил, що діють на

ракету в польоті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Сили тяжіння та коефіцієнти перевантаження .

4.3. Відхилення по дальності і напрямку, обумовлені дією сили Коріоліса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Аеродинамічна сила, її склад та причини

виникнення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.5 Підіймальна та бокова сили . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.6 Сила лобового опору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7 Аеродинамічні моменти. Управляючі сили та моменти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.1 Аеродинамічні моменти  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.2 Способи створення управляючих сил та

моментів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Питання для повторення та самоконтролю  . . . . . . .

 

 

Розділ 5 Рівняння руху літальних апаратів . . . . . . . . . . .

5.1 Рівняння руху літальних апаратів як

математична модель польоту . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Рівняння руху ракет на активній ділянці

траєкторії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Рівняння руху ракет на пасивній ділянці

траєкторії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Питання для повторення та самоконтролю  . . . . . . .

 

Розділ 6 Стійкість і стабілізація руху ракет . . . . . . . . . . .

6.1 Фактори, які впливають на розсіювання ракет .

6.2 Загальні поняття щодо стійкості руху і

стабілізації ракет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3 Стабілізація ракет оперенням  . . . . . . . . . . . . . . .

6.4. Стабілізація обертанням  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Питання для повторення та самоконтролю . . . . . . .

Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .