3.5.2 Матриця напрямних косинусів для переходу від зв’язаної до швидкісної системи координат

Взаємна орієнтація зв’язаної системи координат  O1X1Y1Z1 та швидкісної системи відліку OVXVYVZV  визначається кутами – атаки і ковзання.

Для визначення елементарних матриць повороту на кути α та β також здійснюємо обертання тригранників системи координат на позитивні кути.

Елементарні матриці обертання зв’язаної і швидкісної систем координат на кут α та β мають вигляд:

;           .

Для отримання матриці напрямних конусів для переходу від зв’язаної до швидкісної СК необхідно знайти добуток елементарних матриць на кути атаки та ковзання за визначеною послідовністю:

;

 

.

Це матриця напрямних косинусів для переходу від зв’язаної до швидкісної системи координат.