Питання для повторення та самоконтролю

1. Фактори, що впливають на вибір системи координат.

2. Сутність стартової системи координат.

3. Для розв’язання яких задач використовується швидкісна система координат?

4. Зв’язок між стартовою системою координат та жорстко зв’язаною з літальним апаратом системою координат.