Питання для повторення та самоконтролю

1 Задачі математичного моделювання.

2 Припущення, що беруться при дослідженні траєкторії польоту ракет.

3 Зовнішні сили, що враховуються при складанні рівнянь руху ракети на АДТ.

4 Системи координат, що використовуються при розрахунках поступального руху ракети на АДТ.

5 Методи чисельного інтегрування, їх можливості та обмеження при визначенні параметрів руху ЛА.

6 Обмеження, що застосовуються при дослідженні руху ЛА на ПДТ.