Висновки

 

Здобутки, надбані людством на сьогодні, поєднують велику кількість теоретичних знань та практичного досвіду як в сфері дослідження космічного простору, так і у військовій справі.

Новітні способи збройної боротьби змінили зміст загальновійськового бою. Різко зросли вимоги до точності ураження цілі. Це підтверджується досвідом ведення бойових дій локальних війн і збройних конфліктів останніх років. Частка обсягу вогневих завдань з ураження противника, яка покладається на РВіА, становить не менше 70%. Особливо коли мова йде про нанесення ураження об’єктів (цілей), що розташовані на значній відстані і в недоступних місцях.

Такі зміни потребують відповідного рівня підготовки офіцерського складу, спроможного ефективно використовувати сучасну зброю. Наразі нагальною необхідністю для ВВНЗ (навчальних підрозділів) є створення фонду навчальної літератури, який би відповідав вимогам програм визначених дисциплін.

Тому розроблення навчального посібника «Основи теорії польоту і конструкції ракет» викликане, з одного боку, недостатньою кількістю навчальної і методичної літератури для якісного вивчення навчальних дисциплін за програмою підготовки офіцерів запасу як під керівництвом викладача, так і під час самостійної роботи студентів, з іншого – намагання систематизувати навчальний матеріал, який є надбанням багатьох поколінь спеціалістів зайнятих, розробленням ракетної техніки та підготовкою фахівців цієї галузі.

Матеріал навчального посібника відповідає програмі навчання з дисципліни «Конструкція ракет».

Під час написання посібника були використані матеріали навчальних посібників, що розроблені на кафедрах Сумського державного університету, а також література інших вищих навчальних закладів.

Автори запропонованого посібника будуть вдячні всім, хто вважатиме за доцільне висловити свої зауваження та надати конструктивні пропозиції щодо змін, удосконалення та доповнення до цього посібника у подальших перевиданнях.