Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства

Просмотров: 841Похожие книги

Чорток Ю. В. - Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства

- Оцінка впливу погодиних умов на перебіг ішемічної хвороби серця – Даниленко О.О.

Луговая С. О. - Гидродинамические особенности проектирования сменных проточных частей при создании унифицированного ряда центробежных насосов

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)

О.П. Конек - Учебные материалы по развитию речи для студентов-иностранцев 3–4-х курсов экономического профиля