Зміст

Вступ...............................................................................................5

1 Підприємство і основи його організації...................................6

1.1 Поняття підприємства.......................................................6

1.2 Класифікація підприємств................................................6

1.3 Основи організації підприємства.....................................8

Список літератури...................................................................11

2 Трудові фактори.........................................................................12

2.1 Поняття трудових факторів..............................................12

2.2 Класифікація і характеристика кадрів (персоналу) підприємства............................................................................13

2.3 Продуктивність праці........................................................15

2.4 Визначення зарплати.........................................................16

Список літератури...................................................................17

3 Основний капітал.......................................................................19

3.1 Поняття основного капіталу.............................................19

3.2 Методи оцінки основних фондів.....................................20

3.3 Знос і відтворення основних фондів................................22

3.4 Інтенсифікація і показники використання основних фондів.......................................................................................25

Список літератури…................................................................27

4 Оборотний капітал......................................................................29

4.1 Склад оборотного капіталу...............................................29

4.2 Нормування обігових коштів...........................................31

4.3 Показники оборотності обігових коштів........................32

4.4 Напрями прискорення оборотності обігових коштів....33

Список літератури...................................................................35

5 Собівартість продукції...............................................................36

5.1 Поняття собівартості продукції.......................................36

5.2 Характеристика кошторису витрат.................................36

5.3 Групування витрат за статтями калькуляції...................38

5.4 Класифікація статей калькуляції.....................................42

Список літератури...................................................................43

6 Основи фінансової діяльності підприємства...........................45

6.1 Загальні аспекти фінансової діяльності..........................45

6.2 Фінансові ресурси підприємства.....................................45

6.3 Напрями використання фінансових ресурсів.................48

6.4 Результати фінансової діяльності....................................49

Список літератури…................................................................52

7 Економічна ефективність..........................................................53

7.1 Поняття про ефект і ефективність...................................53

7.2 Методичні підходи до вибору інструментарію розрахунку ефективності........................................................55

7.3 Показники економічної ефективності.............................57

Список літератури...................................................................61

8 Цінова політика підприємства..................................................62

8.1 Види цін.............................................................................62

8.2 Політика ціноутворення на підприємстві.......................63

8.3 Диверсифікація цін............................................................64

8.4 Стратегія цінової політики підприємства.......................65

Список літератури...................................................................67

9 Задачі та форми організації процесу виробництва.................69

9.1 Зміст і основні компоненти виробничого процесу........69

9.2 Структура виробничого процесу.....................................70

9.3 Завдання організації виробництва.............................................................................71

9.4 Внутрішньовиробнича спеціалізація на підприємстві...72

9.5 Організація робочого місця..............................................73

9.6 Організація обслуговування виробничого процесу.......75

Список літератури...................................................................76

10 Організація та планування основних виробничих

процесів....................................................................................77

10.1 Організація процесу виробництва в часі.......................77

10.2 Характеристика типів організації виробництва...........79

10.3 Методи організації виробництва...................................80

Список літератури....................................................................83