6.2 Фінансові ресурси підприємства

 

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність власних грошових доходів і надходжень зовні (залучені і позичені кошти), призначених для виконання фінансових зобов'язань підприємства, фінансування поточних витрат і капітальних вкладень, пов'язаних з відтворенням засобів виробництва.

Фінансові ресурси умовно можна поділити на такі групи:

- власні і прирівняні до них кошти;

- ресурси, що мобілізуються на фінансовому ринку;

- надходження із зовнішніх джерел.

Структура фінансових ресурсів подана на рис. 6.1 (Экономика, 1999б).