6.3 Напрями використання фінансових ресурсів

 

Використання фінансових ресурсів підприємства здійснюється за такими напрямами:

• поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг);

• інвестування коштів у капітальні вкладення, пов'язані з розширенням виробництва і його технічним відновленням, використанням нематеріальних активів;

• інвестування фінансових ресурсів у цінні папери;

• платежі фінансовій та банківській системам, внески у позабюджетні фонди;

• утворення різних грошових фондів і резервів (на розвиток, а також заохочувального і соціального характеру);

• благодійні цілі, спонсорство тощо.

Структура витрат підприємства подана на рис. 6.2.