8.1 Види цін

 

Ціна – це економічна категорія, що означає суму грошей, за яку продавець згодний продати, а покупець готовий купити товар.

В умовах товарних відносин ціна (Ц) є сполучною ланкою між виробником і споживачем, тобто є інструментом забезпечення рівноваги попиту та пропозиції. Кількісно ціна визначається, з одного боку, витратами виробництва (З), з іншого – ефектом, що одержує споживач (Е):

З < Ц < Е.                                                              (8.1)

Ціни розрізняються залежно від того, на якій стадії товароруху вони формуються. Звичайний масовий товар проходить три стадії товароруху: 1) підприємство – оптова торгівля; 2) оптова торгівля – роздрібна торгівля; 3) роздрібна торгівля – споживачі. Відповідно до цих стадій товароруху виділяють три види цін:

- оптові ціни підприємства (відпускання продукції підприємством);

- оптові ціни промисловості (продаж оптовою торгівлею);

- роздрібні ціни (продаж роздрібною торгівлею).

 

 

 

Рисунок 8.1 - Види цін:

Нзб  і Нт – відповідно надбавки збутових і торгових організацій (складаються з витрат та запланованого прибутку); НП – непрямі податки