9.1 Зміст і основні компоненти виробничого процесу

 

Виробничий процес – це ціленаправлене, постадійне перетворення вихідної сировини та матеріалів у готовий, заданої властивості продукт, придатний до споживання або до подальшої обробки на іншому підприємстві в інших умовах виробництва.

Організація виробництва – основна складова частина управління виробничим процесом. Це структурний спосіб об’єднання людей та засобів підприємства, що передбачає послідовне синхронне виконання в заданий час технологічних операцій та обслуговування на всьому шляху – від вихідної сировини та матеріалів до отримання готового продукту. Об’єднання окремих операцій та видів робіт у виробничому процесі передбачає їх попередню технологічну спеціалізацію та обособлення за окремими виробничими місцями, а також розмежування відповідальності виконавців.

Матеріальне виробництво включає такі основні елементи:

людей (професіонально підготовлений персонал);

засоби праці (машини, механізми, інструменти, споруди);

предмети праці (сировина і матеріали мінерального, рослинного і тваринного походження);

енергію (електричну, теплову, механічну, світову, мускульну);

інформацію (науково-технічну, комерційну, оперативно-виробничу, правову, соціально-політичну);

місце виробництва (будівлі, шахти, кар’єри, дороги, земельні ділянки).

Професійно керований синтез цих компонентів формує конкретний виробничий процес.

У кожному конкретному випадку виробничий процес являє собою ціленаправлені дії персоналу підприємства, який за допомогою знань і засобів, що знаходяться в його розпорядженні, виробляє продукцію, яка користується попитом.