9.2 Структура виробничого процесу

 

Технічна і організаційно-економічна характеристика виробничого процесу на підприємстві визначається:

видом продукції;

обсягом виробництва;

типом і видом техніки і технології, що застосовується;

рівнем спеціалізації.

Виробничий процес з виготовлення продукції на підприємстві складається з численних технічних, організаційно-управлінських та господарських видів робіт і операцій.

При цьому безпосередньо пов’язані з виробленням продукції виробничі процеси на підприємствах прийнято розподіляти на два види: основні та допоміжні. До основних відносяться процеси, що пов’язані безпосередньо з перетворенням предмета праці в готову продукцію (наприклад, переплавлення руди в доменній печі та перетворення її у метал; перетворення борошна в тісто, а тіста – у випечений хліб). Допоміжні процеси – це процеси, які лише сприяють протіканню основних процесів, але самі безпосередньо в них не беруть участі (пересування предметів праці, ремонт устаткування, прибирання приміщень і т.п.).

Операція – це елементарна дія (праця), яка направлена на перетворення або пересування предмета праці та  отримання заданого результату. Виробнича операція – це окрема частина виробничого процесу. Зазвичай, вона виконується на одному робочому місці без переналаджування устаткування і здійснюється за допомогою набору одних і тих самих знарядь праці.

Залежно від виду і призначення продукції, ступеня технічного оснащення та основного профілю виробництва розрізняють операції:

ручні;

машинно-ручні;

машинні;

апаратні.