9.3 Задачі організації виробництва

 

Оскільки організація виробництва – важливий елемент управління підприємством, то організація виробничого процесу вирішує двоєдину задачу: управління технологічним процесом і організаційною структурою підприємства. Управління технологічним маршрутом руху виробу розглядається одночасно по лінії:

відповідальних виконавців (цехів, ділянок, бригад);

точного подетального виконання усіх встановлених технологічних операцій.

Таким чином, одночасно вирішується технологічна і адміністративно-управлінська задача організації виробничого процесу.

Організація виробничого процесу і насамперед продукції серійного і масового призначення в такому випадку робиться в два етапи.

На першому етапі складається маршрутна технологія. Вона встановлює лише перелік основних виконавців, яким доручається виготовлення виробу. При цьому розроблення ведеться, починаючи з готових виробів – скільки і за який термін їх необхідно виготовити. Задача розроблення маршрутного технологічного процесу – визначити, хто, яку роботу, в якому обсязі та коли повинен виконати. Це збалансоване завдання повинно бути розраховане так, щоб при сумісній роботі великого колективу отримати своєчасно готовий виріб.

На другому етапі реалізації виробничого процесу починається розвернутий подетальний та поопераційний розподіл і видача завдань у напрямку – з початкової операції до заключної, на якій закінчується виробничий процес. У завданні детально описуються матеріали і заготівки, з яких повинні бути виготовлені кожний елемент і деталь виробу, строки виконання кожної виробничої операції.

Подетальне проектування і планування виробничого процесу – справа важка і відповідальна. Саме на цьому етапі остаточно вирішується задача збалансованості ціни та якості й тим самим – забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства.