9.4 Внутрішньовиробнича спеціалізація на підприємстві

 

Спеціалізація всередині підприємства – важливий елемент організації виробництва. Вона полягає в тому, що за кожним цехом, виробничою дільницею, робочим місцем закріпляється технологічно однорідна група робіт або строго визначена номенклатура виробів. Спеціалізація дозволяє на практиці використовувати принципи неперервності роботи машин та устаткування і прямоточності руху оброблюваних виробів, які є економічно найбільш вигідними методами організації виробництва.

Розрізняють такі форми спеціалізації виробничих ділянок, окремих робочих місць: предметна, подетальна, технологічна (або стадійна), територіальна.

Предметна спеціалізація заключається у зосередженні в окремих цехах, ділянок основної частини або повністю всього виробничого процесу з виготовлення конкретних видів і типорозмірів готової продукції. Наприклад, на кондитерській фабриці – окремо: цех з виробництва карамелі, цех з виробництва печива, цех з виробництва тортів. Загальне для цих різних цехів – єдине інженерно-технічне обслуговування, матеріальне-технічне забезпечення та збут продукції, складські приміщення, що знижує їх загальні виробничі витрати.

Подетальна (поагрегатна) спеціалізація цехів найбільш розповсюджена у машинобудуванні. Її суть полягає в тому, що за кожним цехом закріпляється виготовлення не повністю всієї машини, а лише окремих деталей або агрегатів. Наприклад, на автомобільному заводі у спеціалізованих цехах окремо виготовляють двигун, окремо – коробка зміни швидкості, кабіна і т.п. Всі ці агрегати передаються до цеху зборки, де з них і збирають готовий автомобіль.

Технологічна (стадійна) спеціалізація полягає в поопераційному розподілі праці між цехами. При цьому в процесі проходження предметів праці від сировини до готової продукції виділяються принципові відміни в технології виробництва кожного цеху. Так, на текстильному комбінаті сировина спочатку поступає в чесальний цех, де вона перетворюється у волокно, а останнє йде в прядильний цех. З волокна в цьому цеху прядуть нитки, з яких в ткацькому цеху виготовляють полотно. Остаточна обробка полотна робиться в фарбувальному цеху.

Територіальна спеціалізація виробничих підрозділів найбільш характерна для підприємств на транспорті, в сільському господарстві та будівництві. Кожний цех, ділянка при цьому можуть виконувати однакову роботу і виробляти одну і ту саму продукцію, але на різних територіях, що віддаленні одна від одної.