9.5 Організація робочого місця

 

Робочим місцем називається зона знаходження та застосування праці робітника. Вона визначається на основі технічних й ергономічних нормативів та оснащується технічними та іншими засобами, що необхідні для вирішення поставленого перед робітником завдання.

Залежно від особливостей виробничого процесу і характеру виконуваної роботи робоче місце може бути організоване: простим, багатоверстатним, колективним, а також стаціонарним, рухомим або просторовим.

Просте – робоче місце, де один робітник обслуговує один агрегат.

Багатоверстатне робоче місце організовується, коли один робітник обслуговує одночасно декілька агрегатів.

Колективні робочі місця характерні для хімічної промисловості, нафтохімічної, металургійної та низки підгалузей харчової промисловості, а також для великих транспортних засобів – літаків, морських та річних судів, локомотивів. У цьому випадку один агрегат обслуговується не одним, а кількома робітниками.

Стаціонарні робочі місця нерухомі. Вони розміщуються на закріпленій виробничій площі та оснащуються стаціонарними засобами праці: машинами, механізмами, інструментом. Предмети праці подаються безпосередньо до робочого місця та прибираються після їх обробки.

Рухомі робочі місця не мають закріплених за ними виробничих площ. Вони самі просуваються до місця розташування предметів праці.

Просторові робочі місця не пов’язані з будь-якою галуззю економіки, видами продукції або засобами праці. Вони визначаються характером роботи. Це, наприклад, геологорозвідка, прибирання приміщень, випас скотини та ін. При виконанні своїх обов’язків робітник має не фіксоване робоче місце, а окреслений простір.

Кількістю і характером робочих місць на підприємстві регламентується чисельність і професійний склад персоналу. Тому наявність робочих місць строго враховується і постійно регулюється. Їх повинно бути не більше не менше, того що потребує технологія і організація виробництва, а також встановлений обсяг випуску продукції (надання послуг).

Для виявлення зайвих і малоефективних робочих місць періодично проводяться їх переоблік і атестація. Спеціалісти розробляють програми модернізації та заміни застарілих робочих місць новими, які забезпечують зростання продуктивності та покращання умов праці, підвищення якості робіт.