9.6 Організація обслуговування виробничого процесу

 

Адміністративна і технологічна структура організації виробничого процесу включає і комплексно охвачує цехи (дільниці, бригади) основного виробництва і обслуговуючі цехи (дільниці, бригади). Задачі та організація роботи основних та обслуговуючих цехів різні.

Продукція основних цехів реалізується на ринку споживачам. Вказані цехи формуються відповідно до профілю підприємства, залежно від конкретних видів продукції, масштабів і технології виробництва.

При цьому перед ними незмінно ставляться задачі своєчасного випуску продукції, зниження витрат виробництва, підвищення якості виробів, розширення технологічної гнучкості та можливостей своєчасного переналаштування на випуск нових виробів, згідно з швидко змінюваними потребами ринку.

Завдання обслуговуючих цехів – забезпечення нормальної, безперебійної роботи основних цехів, де виготовляється ця продукція. До обслуговуючих відносяться цехи (дільниці, бригади):

з виготовлення, ремонту, заточення та налаштування інструменту, пристроїв, приладів, господарського інвентарю;

з догляду за працездатністю і ремонту обладнання, машин, механізмів, будівль та споруд;

з забезпечення електричною й тепловою енергією, водою, паром, доглядом і ремонтом електрообладнання і теплових мереж, внутрішніх трубопроводів;

з внутрішньовиробничого та зовнішнього транспортування сировини, матеріалів, заготівок, готової продукції, відходів виробництва;

склади підприємства;

очищення та прибирання приміщень, інвентарю.

Якщо кінцевий результат діяльності основних цехів – готова товарна продукція виходить на ринки збуту і реалізується зовнішньому споживачеві, то кінцевий результат обслуговуючих цехів споживається всередині самого підприємства.

Нормальна виробнича робота підрозділів основного виробництва на підприємстві можлива лише за умови, що всі компоненти, які необхідні для виготовлення продукції, знаходяться у справному стані, в необхідній кількості й на кожному робочому місці. Забезпечення безперебійних постачань до робочих місць матеріалів, заготівок, пального, енергії, інструменту, а також ремонт машин і механізмів, прибирання приміщень – все це є обов’язком сектору допоміжного виробництва.

 

 

 

Список літератури

 

1. Организация производства на предприятии (фирме): Учебное пособие / Под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 448 с.