1.1 Поняття підприємства

 

Підприємство – це організаційно відокремлений суб'єкт господарювання, що є основною (первинною) ланкою економічної системи.

Під підприємством звичайно розуміють виробничу одиницю, що виготовляє і реалізує певний вид (чи види) продукції – виготовлення виробів, виконання роботи, надання послуг (Мельник, 2000).

Термін «фірма» (англ. firm) передбачає певну назву, під якою діє підприємство. Фірма – юридично самостійна підприємницька одиниця. Нею може бути як великий концерн, так і невелика компанія. Якщо ж фірма складається з одного підприємства, обидва поняття збігаються.

Для реалізації своїх функцій підприємство використовує виробничі фактори, які можна умовно об’єднати в такі групи:

• трудові фактори;

• основний капітал;

• оборотний капітал;

• природні фактори;

• інформаційні фактори.