РОЗДІЛ 5  ПОРУШЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО БАЛАНСУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК

 

Мікроелементи можуть втрачатися організмом людини з калом, потом, сечею, злущеним епітелієм. Одним з основних шляхів елімінації мікроелементів з організму людини є їх виділення з сечею. При захворюваннях нирок значення цього шляху екскреції може значно зростати, сприяючи розвитку мікроелементозів. В таблиці 5.1 наведено результати мікроелементного моніторингу сечі дітей із запальними захворюваннями нирок порівняно зі здоровими дітьми.

Встановлено (табл. 5.1), що при гострому пієлонефриті відзначається тенденція до підвищеного виділення марганцю та деяке зниження концентрації нікелю в сечі. Основною відмінністю мікроелементного складу сечі при гострому пієлонефриті є наявність високої ферумурії. Концентрація заліза в сечі у дітей цієї групи була достовірно вищою (р<0,001), ніж у здорових дітей. Відмінностей вмісту інших мікроелементів не виявлено. Високі показники екскреції заліза з сечею у дітей цієї групи пов’язані з порушенням співвідношення між його зворотною канальцевою реабсорбцією та секрецією. Крім того, високий вміст заліза в сечі при пієлонефриті може бути проявом життєдіяльності сидерофільної грам-негативної мікрофлори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.1 - Мікроелементні зміни при захворюваннях нирок (мг/л)

 

 

Примітки: р1 – достовірність показників відносно групи порівняння;

р2 – достовірність показників відносно хворих з гострим пієлонефритом.

 

                Отже, показники елімінації мікроелементів з сечею змінюються при захворюваннях нирок. Розвиток гострого гломерулонефриту супроводжується високою екскрецією мікроелементів, для пієлонефриту властива значна ферумурія.