ВИСНОВКИ

 

1. Для плода характерна висока потреба у мікроелементах та інтенсивне їх використання. Отримані показники вмісту МЕ у сироватці, еритроцитах пуповинній крові доцільно використовувати як нормативні.

2. Вивчений мікроелементний метаболізм у дітей зі ЗВУР характеризувався наявністю суттєвих порушень. Особливостями мікроелементного обміну в даної групи дітей є наявність сироваткового дефіциту заліза та цинку на тлі перевантаження сироватки свинцем.

                3. Показники елімінації мікроелементів з сечею змінюються при захворюваннях нирок. Розвиток гострого гломерулонефриту супроводжується високою екскрецією мікроелементів, для пієлонефриту властива значна ферумурія.

4. У дітей хворих на ЦД-1 рано виникає дефіцит та дисбаланс МЕ у сироватці крові. Знайдено зниження вмісту заліза, підвищення вмісту міді навіть при оптимальному рівні ГК та значний дефіцит вмісту хрому, цинку та кобальту у разі показника глікемічного контролю із високим ризиком для життя, що має значення для перебігу хвороби, розвитку та прогресування хронічних діабетичних ускладнень.

5. Препарат “Краплі Береш Плюс” має доведену ефективність стосовно нормалізації вмісту життєво важливих мікроелементів у біосередовищах новонароджених із ЗВУР, а також позитивно впливає на динаміку основних антропометричних показників та клінічних синдромів, що супроводжують дану патологію. Препарат “Краплі Береш Плюс”- це новий крок у комплексній профілактиці, лікуванні та реабілітації, що підвищує резистентність організму та адаптаційні можливості новонароджених із ЗВУР на донозологічному етапі.