Анотація

УДК [616-085:577.128]-053.2/.3

КП

№ держреєстрації 0109U008513

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м.Суми, вул. Римского-Корсакова, 2.

Тел. (0542) 33-41-08, факс (0542) 33-40-49

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д.ф.-мат.н., професор

___________А.М.Чорноус

 

Звіт про науково-дослідну роботу. Корекція мікроелементних порушень у новонароджених дітей та у дітей різних вікових групп - Маркевич В.Е.

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

 

КОРЕКЦІЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

ТА У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

 

(заключний)

 

 

Начальник НДЧ

канд.фіз.мат.наук                                                                                                Д.І.Курбатов

 

Керівник теми

доктор мед.наук, проф.                                                                                      В.Е.Маркевич

                                                                                  2011.12.27

 

 

 

2011

 

 

Рукопис закінчено 26 грудня 2011 р.

Результати роботи розглянуто на засіданні наукової ради СумДУ,

протокол від 29.12.2011 р. № 5