СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

 

 

Керівник роботи

доктор мед.наук, проф.                                                                      Маркевич В.Е.

                                                                                                                             (вступ, висновки)

                                                                                                                                                                                                                          

Відповідальний виконавець                                                               Тарасова І.В                         

канд.мед.наук, доцент                                                                         (розділ 4)                                                                                                                                                           

 

Виконавець

канд.мед.наук, доцент                                                                         Лобода А.М.

                                                                                                                             (розділ 5)

 

Виконавець

канд.мед.наук, доцент                                                                         Зайцев І.Е.

                                                                                                                             (розділ 2)

 

Виконавець

канд.мед.наук, доцент                                                                         Загородній М.П.

                                                                                                                             (розділ 1)

 

 

Виконавець                                                                                          Редько О.К.

асистент                                                                                                (розділ 3)              

 

 

Виконавець                                                                                          Петрашенко В.О.

аспірант                                                                                                (розділ 3)              

               

Виконавець                                                                                          Глущенко Н.В.

асистент                                                                                                (розділ 6 )             

 

 

Виконавець                                                                                          Турова Л.О.

асистент                                                                                                (розділ 5, 7)          

 

 

                              

 

Реферат

 

Звіт про НДР:   47 с.,   18 табл.,  4 рисунків,  35 джерел

 

Об’єкт дослідження. Здорові доношені новонароджені; діти із затримкою внутрішньоутробного розвитку, діти, хворі на  інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит.

Мета роботи: встановити роль мікроелементного дисбалансу у виникненні захворювань у новонароджених та дітей старшого віку.

                Задачі дослідження: дослідити особливості мікроелементного статусу здорових доношених новонароджених та дітей зі ЗВУР. Встановити роль дисбалансу мікроелементів в патогенезі низки соматичних захворювань (інсулінзалежний цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит) у дітей різних вікових груп.

Методи дослідження. Клінічні, лабораторні, атомно-абсорбційної масспектрофотометрії, статистичні.

Основні наукові результати на даному етапі роботи: вивчена забезпеченість мікроелементами здорових доношених новонароджених та новонароджених зі ЗВУР, дітей, хворих на  цукровий діабет, пієлонефрит, гломерулонефрит.

                Практичне значення одержаних результатів полягає у покращенні існуючих технологій діагностики та профілактики соматичних захворювань у новонароджених та дітей старшого віку, розроблена схема корекції краплями “Береш Плюс” мікроелементних порушень у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку.

 

МІКРОЕЛЕМЕНТИ, Затримка внутрішньоутробного розвитку, НОВОНАРОДЖЕНІ, ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ЗАЛІЗО, МІДЬ, ЦИНК, КОБАЛЬТ, МАРГАНЕЦЬ, НІКЕЛЬ.