ЗМІСТ

Перелік умовних позначень……………………………………………....5

ВСТУП………………………………………………………………………………..6

Розділ 1 Вибір напрямку досліджень…………………………………...8

Роль мікроелементів у забезпеченні життєдіяльності  плода та новонародженого та дітей старшого віку…………...........................................…...8

Роль мікроелементів у постнатальній адаптації дітей зі ЗВУР………….….11

Мікроелементне забезпечення при патології нирок у дітей...........................12

Особливості мікроелементного балансу у дітей, хворих на інсулінзалежний цукровий діабет ........................................................................................................15

Розділ 2 Матеріали та методи досліджень………………………...18

2.1 Матеріали та об’єм досліджень……………………………………………….18

2.2 Лабораторні методи…………………………………………………………....18

РОЗДІЛ 3 МІКРОЕЛЕМЕНТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИРОВАТКИ ТА ЕРИТРОЦИТІВ ЗДОРОВИХ ДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ...............20

РОЗДІЛ 4 МІКРОЕЛЕМЕНТНІ ПОРУШЕННЯ У РАЗІ ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДА……………………………..25

РОЗДІЛ 5 ПОРУШЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО БАЛАНСУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК..................................................30

РОЗДІЛ 6 ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ.........................................................32

РОЗДІЛ 7 ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬ “БЕРЕШ ПЛЮС” ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МІКРОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ...................................36

Висновки………………………………………………………………………...43

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………….44