1 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

 

                Зазвичай громада здатна здійснювати економічний вплив на якість навколишнього природного середовища території проживання через фінансування природоохоронних заходів і робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. Так визначає економічний механізм суспільної природоохоронної діяльності Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [2]. У відповідності до цього рамкового законодавчого акту, а також Бюджетного кодексу [1], Статуту територіальної громади [8] в місті Суми 23 червня 2004 року було створено місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища, Положення [5] про який було затверджено Сумською міською радою народних депутатів.

                Згідно цього Положення, головною метою фонду охорони навколишнього природного середовища міста Суми (надалі ФОНПС міста Суми) є цільове фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на зменшення впливу забруднення навколишнього природного середовища та захист життя і здоров‘я населення. ФОНПС згідно до вимог Бюджетного кодексу України є складовою спеціального фонду Сумського міського бюджету і містить дві частини: дохідну та видаткову.

                Доходними джерелами ФОНПС міста Суми є наступні:

20 % від суми збору за забруднення навколишнього природного середовища;

100% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього середовища в результаті господарської та іншої діяльності;

цільові та інші добровільні внески підприємств, організацій та громадян.

                Аналіз доходів Сумського міського бюджету за останні п‘ять років показав, що головним і по суті єдиним джерелом надходжень коштів фонду був і залишається збір за забруднення навколишнього природного середовища. Платниками цього збору є суб'єкти господарювання незалежно від форм  власності,  юридичні  особи,  що не здійснюють господарської (підприємницької)   діяльності;   бюджетні,   громадські  та  інші організації, а також громадяни,  які здійснюють на території міста викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів. Останніми роками головними платниками збору були ВАТ «Сумихімпром»,  СЛВУМГ філії УМГ “Київтрансгаз”, ВАТ СМНВО ім. М.В. Фрунзе, які разом із дочірніми підприємствами формували майже 90% доходів ФОНПС міста Суми (табл.1)

 

                Таблиця 1.1 – Аналіз нарахувань збору за забруднення навколишнього природного середовища серед найбільших платників міста Суми .

 

                Як видно з рисунку 1, в місті Суми останніми роками спостерігається стійка тенденція щодо зростання фактичних обсягів надходжень до ФОНПС. На нашу думку, до останнього моменту це було пов‘язано із значними темпами розвитку місцевої виробничої інфраструктури (хімічної та машинобудівельної промисловості – головними забруднювачами) та перманентним підвищенням нормативів зборів за забруднення навколишнього природного середовища.

                На перший погляд, в умовах фінансової кризи, яка розпочалася наприкінці 2008 року, дуже оптимістичними виглядають плани Сумського муніципалітету збільшити надходження від збору за забруднення навколишнього природного середовища майже в 1,7 рази. В той же час зміни в державній політиці розподілу природоохоронних коштів на користь фіскальної децентралізації дозволяють залишати в міському бюджетів в два рази більше ресурсів цільового призначення.

                Не дивлячись на зростання абсолютних значень надходжень коштів – більш ніж у чотири рази за останні сім років, питома вага ФОНПС у структурі доходів місцевого бюджету залишається вкрай низькою (табл.2).

                З іншого боку, з позиції принципів екологічно сталого збалансованого розвитку важливим є не тільки абсолютний чи відносний розмір коштів, який збирає територіальна громада для фінансування природоохоронних заходів, але й наявність, кількість та якість екологічних послуг, які мають надаватися за їх рахунок.

                 

 

 

                Таблиця 1.2 – Питома вага надходжень від збору за забруднення навколишнього природного середовища в структурі доходів бюджету міста Суми (%).