РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 40 с., 5 рис.,  2 табл.,  45 джерел.

Об’єкт дослідження: процес фінансування інноваційної діяльності підприємства, орієнтований на оптимізацію структури джерел фінансового забезпечення.

Метою роботи є удосконалення науково-методичних підходів  до формування раціональної структури фінансування інноваційної діяльності підприємства.

Методами дослідження є системний підхід, діалектичний метод та метод логічного узагальнення, а також економіко-математичні методи.

Результатом роботи є узагальнення та систематизація науково-методичних підходів до управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємства, розвиток існуючої концепції інноваційного менеджменту, розроблення механізму фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.

Новизна результатів роботи: удосконалено концепцію управління фінансуванням інноваційно-інвестиційної діяльності в системі інноваційного менеджменту підприємства, науково-методичні підходи до фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, які передбачають формування раціональної структури джерел фінансового забезпечення.

Взаємозв’язок з іншими роботами: окремі результати доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися в наукових виданнях.

Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного дослідження можуть бути запропоновані підходи щодо формування ефективного механізму управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства.

Галузь застосування: 75.13.0 – «Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності».

Значущість роботи i висновки: створює науково-методичну базу для прийняття ефективних рішень у сфері формування раціональної структури фінансування інноваційної діяльності підприємства.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження: подальше поглиблення наукового обґрунтування реалізації підходу до фінансування інноваційної діяльності підприємства, орієнтованого на оптимізацію структури джерел фінансового забезпечення.

 

Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності, Механізм Фінансування інноваційної діяльності, структура джерел фінансового забезпечення, Схема фінансування, Інвестиції, Інноваційний менеджмент, управління фінансуванням