ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………….…5

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ…………………………………………………7

Інноваційно-інвестиційна діяльність і її роль у забезпеченні конкурентоздатності підприємства в ринкових умовах……................7

Сучасний стан фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України……….............................…………...10

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………..…18

Систематизація теоретико-методичних підходів до фінансування інноваційної діяльності підприємства…………………………….…..18

Міжнародний досвід фінансового забезпечення та стимулювання інноваційної діяльності………………………………………………...22

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА….27

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..34

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………36