1 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ