Анотація

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет

Медичний інститут

 

УДК 618.33-007.1-06:[616-002+618.1+616.3+613.81/.882]-055.2(043.3)

 

Бутко Анна Юріївна

Клініко-епідеміологічні особливості виникнення та перебігу затримки внутрішньоутробного розвитку плода – Бутко А.Ю.

 

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРЕБІГУ

ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО

РО ЗВИТКУ ПЛОДА

 

 

14.01.10-педітрія

Робота на здобуття кваліфікаційного ступня магістра

 

 

Науковий керівник:

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом медичної генетики

Маркевич Віталій Едуардович

 

 

 

 

Суми – 2012