Анотація

Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій - М.Ю. Баскакова

 

Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 57 с.

 

Кафедра маркетингу