Тема 9 Оцінка ефективності комерційної діяльності посередницького підприємства. Фінансова санація і банкрутство підприємства