Список літератури

 

Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва: Навч.пос. – К.: ЦНЛ, 2006. – 176 с.

Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. та ін. Організація торгівлі: Підручник: 2-ге видання, перероб.та допов./ За ред.В.В.Апопія. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 616с.

Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: Навч.пос. – К.: ЦНЛ, 2006. – 780 с.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

Онищенко Т., Рудяк Ю., Кавторєва Я. Приватний підприємець. – 9-те вид., перероб і доп. – Харків: Фактор, 2005. – 620с.

Основи підприємництва та бізнесу: Підручник / В.К.Забарський, О.І.Стешук / За ред.доц. В.К.Збарського. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 464с.