Тема 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

 

Ключові терміни: аналіз ГР, аналітичний метод, евристичне програмування, математичні методи, метод «дерева рішень», метод експертних оцінок, метод сценаріїв, методи розроблення господарських рішень, обґрунтування ГР, прогнозування ГР, статистичні методи.