Тема 4. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК ПЕРШОПРИЧИНА РИЗИКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Ключові терміни: людська невизначеність, матриця жалю, невизначеність, нестатистична невизначеність, платіжна матриця, повна визначеність, повна невизначеність, правило Гурвіца, правило максимакс, правило мінімакс (критерій Севіджа), правило максимін (критерій Вальда), соціальна невизначеність, статистична невизначеність, технічна невизначеність, часткова невизначеність.